• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Lỗi số học===== ::Errors arising from miscalculation which can be corrected without changing the substance [[o...)
  Hiện nay (20:20, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Lỗi số học=====
  =====Lỗi số học=====
   +
  ::[[Errors]] [[arising]] [[from]] [[miscalculation]] [[which]] [[can]] [[be]] [[corrected]] [[without]] [[changing]] [[the]] [[substance]] [[of]] [[the]] [[bid]].
   +
  ::Là lỗi do tính toán nhầm có thể được sửa song không được thay đổi bản chất của HSDT
  -
  ::[[Errors]] [[arising]] [[from]] [[miscalculation]] [[which]] [[can]] [[be]] [[corrected]] [[without]] [[changing]] [[the]] [[substance]] [[of]] [[the]] [[bid]].
   
  - 
  -
  ::Là lỗi do tính toán nhầm có thể được sửa song không được thay đổi bản chất của HSDT
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Lỗi số học
  Errors arising from miscalculation which can be corrected without changing the substance of the bid.
  Là lỗi do tính toán nhầm có thể được sửa song không được thay đổi bản chất của HSDT

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X