• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' n. A much more sensible variation of 'elbow'. ''' *'''''Example:''' Lib kept getting armbowed as she tried to make her way into Westminster. '' {{slang}} ...)
  Hiện nay (09:14, ngày 24 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' n. A much more sensible variation of 'elbow'. '''
  +
  *''' Danh từ. Biến thể của "elbow" (chen lấn, xô đẩy)'''
  *'''''Example:''' Lib kept getting armbowed as she tried to make her way into Westminster. ''
  *'''''Example:''' Lib kept getting armbowed as she tried to make her way into Westminster. ''
  -
  {{slang}}
  +
  *'''''Ví dụ:''' Lib không ngừng chen lấn khi cô ta cố tìm cách đến Westminster.
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Danh từ. Biến thể của "elbow" (chen lấn, xô đẩy)
  • Example: Lib kept getting armbowed as she tried to make her way into Westminster.
  • Ví dụ: Lib không ngừng chen lấn khi cô ta cố tìm cách đến Westminster.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X