• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm phiên âm)
  Hiện nay (07:56, ngày 23 tháng 1 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">'ɑ:məd</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'ɑ:məd</font>'''/=====
  Dòng 13: Dòng 11:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  =====bọc thép=====
  +
  =====bọc thép=====
  ::[[armored]] [[cable]]
  ::[[armored]] [[cable]]
  ::cáp bọc (thép)
  ::cáp bọc (thép)
  Dòng 30: Dòng 28:
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
   
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=armored armored] : National Weather Service
  +
  =====adjective=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]] [[Category:Y học]]
  +
  :[[steel-plated]] , [[bulletproof]] , [[ironclad]] , [[protected]] , [[shielded]] , [[invulnerable]] , [[strong]] , [[unbreakable]] , [[indestructible]]
   +
  ===Từ trái nghĩa===
   +
  =====adjective=====
   +
  :[[unarmored]] , [[unprotected]] , [[weak]] , [[breakable]]
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]][[Thể_loại:Y học]]

  Hiện nay


  /'ɑ:məd/

  Thông dụng

  Cách viết khác armoured

  Như armoured

  Kỹ thuật chung

  bọc thép
  armored cable
  cáp bọc (thép)
  armored cables
  cáp bọc thép
  armored door
  cửa bọc thép
  armored lining
  lớp bọc thép
  armored switch
  máy ngắt (điện) bọc thép
  steel-armored cord
  dây bọc thép

  Y học

  tính từ bọc sắt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X