• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' The act of people screening multiple Arnold Schwarzenegger films in the one sitting. Also known as the Arn Film Festival. ''' *'''''Example:''' Arniefest. My hous...)
  Hiện nay (09:37, ngày 24 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' The act of people screening multiple Arnold Schwarzenegger films in the one sitting. Also known as the Arn Film Festival. '''
  +
  *'''Việc người ta chiếu lên nhiều phim của Arnold Schwarzenegger trong một buổi chiếu. Còn được biết dưới cái tên Liên Hoan Phim Arn'''
  *'''''Example:''' Arniefest. My house. Friday. Be there. Or don't. ''
  *'''''Example:''' Arniefest. My house. Friday. Be there. Or don't. ''
  -
  {{slang}}
  +
  *'''''Ví dụ:''' Liên hoan phim Arn. Nhà tớ. Thứ sáu. Đến đấy. Hoặc không.
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Việc người ta chiếu lên nhiều phim của Arnold Schwarzenegger trong một buổi chiếu. Còn được biết dưới cái tên Liên Hoan Phim Arn
  • Example: Arniefest. My house. Friday. Be there. Or don't.
  • Ví dụ: Liên hoan phim Arn. Nhà tớ. Thứ sáu. Đến đấy. Hoặc không.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X