• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Arnoubi = my little rabbit. It's a Tunisian word. ''' *'''''Example:''' I love you, arnoubi. '' {{slang}} Category:Tiếng lóng)
  Hiện nay (09:42, ngày 24 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Arnoubi = my little rabbit. It's a Tunisian word. '''
  +
  *''' Arnoubi = Thỏ con của anh. Một từ tiếng Tunisia. '''
  *'''''Example:''' I love you, arnoubi. ''
  *'''''Example:''' I love you, arnoubi. ''
  -
  {{slang}}
  +
  *'''''Ví dụ:''' Anh yêu em, thỏ con của anh!
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Arnoubi = Thỏ con của anh. Một từ tiếng Tunisia.
  • Example: I love you, arnoubi.
  • Ví dụ: Anh yêu em, thỏ con của anh!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X