• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== Xem thêm arse == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====kho vũ khí===== ==Từ điển Oxford== ===N.=== =====A store of wea...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
  =====/'''<font color="red">´a:snəl</font>'''/=====
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Xem thêm [[arse]]
  Xem thêm [[arse]]
  -
  == Xây dựng==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
  -
  =====kho vũ khí=====
  +
  | __TOC__
  -
   
  +
  |}
  -
  == Oxford==
  +
  === Xây dựng===
  -
  ===N.===
  +
  =====kho vũ khí=====
  -
   
  +
  === Oxford===
   +
  =====N.=====
  =====A store of weapons.=====
  =====A store of weapons.=====

  19:30, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /´a:snəl/

  Thông dụng

  Xem thêm arse

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kho vũ khí

  Oxford

  N.
  A store of weapons.
  A government establishment for thestorage and manufacture of weapons and ammunition.
  Resourcesof anything compared with weapons (e.g. abuse), regardedcollectively. [obs. F arsenal or It. arzanale f. Arab.darsina' a f. dar house + sina' a art, industry f. sana' afabricate]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X