• Revision as of 19:30, ngày 7 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /´a:snəl/

  Thông dụng

  Xem thêm arse

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kho vũ khí

  Oxford

  N.
  A store of weapons.
  A government establishment for thestorage and manufacture of weapons and ammunition.
  Resourcesof anything compared with weapons (e.g. abuse), regardedcollectively. [obs. F arsenal or It. arzanale f. Arab.darsina' a f. dar house + sina' a art, industry f. sana' afabricate]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X