• Revision as of 14:32, ngày 2 tháng 10 năm 2008 by Little tiger (Thảo luận | đóng góp)
  /´a:snəl/

  Thông dụng

  Xem thêm arse

  Danh từ

  Kho chứa vũ khí và đạn dược (Nghĩa đen & nghĩa bóng)
  the speaker made full use of his arsenal of invective
  diễn giả đã sử dụng toàn bộ kho vũ khí thóa mạ của ông ta
  Xưởng vũ khí và đạn dược

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kho vũ khí

  Oxford

  N.
  A store of weapons.
  A government establishment for thestorage and manufacture of weapons and ammunition.
  Resourcesof anything compared with weapons (e.g. abuse), regardedcollectively. [obs. F arsenal or It. arzanale f. Arab.darsina' a f. dar house + sina' a art, industry f. sana' afabricate]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X