• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 78: Dòng 78:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Điện lạnh===
  === Điện lạnh===
  =====mo hệ CGS điện từ, bằng 10 mũ 9 mo=====
  =====mo hệ CGS điện từ, bằng 10 mũ 9 mo=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  =====như=====
  =====như=====
  -
  === Oxford===
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
  =====Abbr.=====
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  =====Anglo-Saxon.=====
  +
  =====conjunction=====
  -
   
  +
  :[[at the time that]] , [[during the time that]] , [[in the act of]] , [[in the process of]] , [[just as]] , [[on the point of]] , [[acting as]] , [[being]] , [[by its nature]] , [[comparatively]] , [[equally]] , [[essentially]] , [[for instance]] , [[functioning as]] , [[in the manner that]] , [[in the same manner with]] , [[just for]] , [[like]] , [[serving as]] , [[similarly]] , [[such as]] , [[as long as]] , [[cause]] , [[considering]] , [[for]] , [[for the reason that]] , [[inasmuch as]] , [[now]] , [[seeing that]] , [[since]] , [[whereas]]
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  =====preposition=====
  -
   
  +
  :[[being]] , [[in the character of]] , [[under the name of]] , [[because]] , [[equal]] , [[equally]] , [[essentially]] , [[like]] , [[now]] , [[similar]] , [[since]] , [[that]] , [[therefore]] , [[thus]] , [[when]] , [[while]]
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=as as] : National Weather Service
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Điện lạnh]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại:Tham khảo chung]]
  -
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=as&submit=Search as] : amsglossary
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=as as] : Corporateinformation
  +
  -
  *[http://semiconductorglossary.com/default.asp?SearchedField=Yes&SearchTerm=as&x=0&y=0 as] : semiconductorglossary
  +
  -
  *[http://foldoc.org/?query=as as] : Foldoc
  +
  -
   
  +
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Điện lạnh]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]
  +

  10:14, ngày 22 tháng 1 năm 2009

  /æz/ əz/

  Thông dụng

  Phó từ

  Cũng, bằng
  he is as old as you
  anh ta cũng già bằng anh, anh ta bằng tuổi anh
  my car was twice as large as yours
  xe của tôi rộng gấp hai xe của anh
  as late as usual
  muộn như thường lệ
  Ở cùng một chừng mực... như, bằng... với
  drive as safely as you can
  hãy lái xe an toàn chừng nào tốt chừng ấy
  we shall present as much of the Chinese history as we can know
  chúng tôi sẽ giới thiệu lịch sử Trung Hoa trong chừng mực mà mình biết, biết bao nhiêu về lịch sử Trung Hoa thì chúng tôi sẽ giới thiệu bấy nhiêu

  Giới từ

  Với tư cách, như
  I come here as a guest
  tôi đến đây với tư cách một người khách
  in wartime, this school was used as a dispensary
  trong thời chiến tranh, ngôi trường này được dùng làm bệnh xá

  Liên từ

  Khi, lúc
  I met him as he was stopping at red light
  tôi gặp hắn khi hắn đang dừng ở đèn đỏ
  Do, bởi vì
  as Peter is late for school, his mother has to apologize to his teacher
  do Peter đi học muộn, mẹ cậu phải xin lỗi thầy giáo
  Tuy, dù
  elderly as he is, he likes to talk to young intellectuals
  dù đã lớn tuổi, ông ta vẫn thích chuyện trò với giới trí thức trẻ tuổi
  Theo đúng cách, y như
  type in these quotations as they appear in the manuscript
  hãy gõ những câu trích dẫn này vào y như trong bản thảo
  why don't you tighten the screw as I told you?
  tại sao anh không siết ốc như tôi từng bảo anh?


  Cấu trúc từ

  as far as
  xa tận, cho tận đến
  to go as far as the station
  đi đến tận nhà ga
  Đến chừng mức mà
  as far as I know
  đến chừng mức mà tôi biết, theo tất cả những điều mà tôi biết
  as far back as
  lui tận về
  as far back as two years ago
  lui về cách đây hai năm; cách đây hai năm
  as for; as to , as regards
  về phía, về phần
  as for me
  về phần tôi
  as good as
  Xem good
  as long as
  Xem long
  as if, as though
  như thể, cứ như là
  as against something
  trái với, khác với
  as and when
  lúc, khi
  as well as
  Xem well
  such sb/sth as...
  Xem such as

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  mo hệ CGS điện từ, bằng 10 mũ 9 mo

  Kỹ thuật chung

  như

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X