• (Khác biệt giữa các bản)
  (từ mới)
  Hiện nay (04:33, ngày 2 tháng 8 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (sửa nghĩa của từ)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  *'''Đây là một từ được tạo ra khi tôi còn ở độ tuổi teen, rất rất nhiều năm về trước. Nó là kết hợp của "as" và "idiotic" khi bạn thấy rằng chỉ một trong hai từ thôi sẽ không thể nào diễn tả hết suy nghĩ của bạn'''
  *'''Đây là một từ được tạo ra khi tôi còn ở độ tuổi teen, rất rất nhiều năm về trước. Nó là kết hợp của "as" và "idiotic" khi bạn thấy rằng chỉ một trong hai từ thôi sẽ không thể nào diễn tả hết suy nghĩ của bạn'''
  *'''Thật là tuyệt vời khi vẫn có rất nhiều người hiểu căn nguyên của từ này khi nó được sử dụng trong văn cảnh thích hợp'''
  *'''Thật là tuyệt vời khi vẫn có rất nhiều người hiểu căn nguyên của từ này khi nó được sử dụng trong văn cảnh thích hợp'''
  -
   
  +
  *'''''Example:''' It was an assiotic thing to do. ''
  *'''''Ví dụ:''' Đó là một việc cực kỳ xuẩn xít để làm. ''
  *'''''Ví dụ:''' Đó là một việc cực kỳ xuẩn xít để làm. ''
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Đây là một từ được tạo ra khi tôi còn ở độ tuổi teen, rất rất nhiều năm về trước. Nó là kết hợp của "as" và "idiotic" khi bạn thấy rằng chỉ một trong hai từ thôi sẽ không thể nào diễn tả hết suy nghĩ của bạn
  • Thật là tuyệt vời khi vẫn có rất nhiều người hiểu căn nguyên của từ này khi nó được sử dụng trong văn cảnh thích hợp
  • Example: It was an assiotic thing to do.
  • Ví dụ: Đó là một việc cực kỳ xuẩn xít để làm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X