• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' A person who abuses her position of authority. ''' *'''''Example:''' That vice principal is a real assministrator. '' {{slang}} [[Category:Tiếng...)
  Hiện nay (13:50, ngày 21 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' A person who abuses her position of authority. '''
  +
  *'''Ai đó lạm dụng quyền lợi của mình '''
  *'''''Example:''' That vice principal is a real assministrator. ''
  *'''''Example:''' That vice principal is a real assministrator. ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Lão phó hiệu trưởng đúng là một tay lạm quyền.
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Ai đó lạm dụng quyền lợi của mình
  • Example: That vice principal is a real assministrator.

  Ví dụ: Lão phó hiệu trưởng đúng là một tay lạm quyền.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X