• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:38, ngày 17 tháng 3 năm 2012) (Sửa) (undo)
  n (sửa)
   
  Dòng 10: Dòng 10:
  =====ngay tức khắc=====
  =====ngay tức khắc=====
  =====lập tức=====
  =====lập tức=====
   +
  =====đồng thời, cùng một lúc=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  at once
  once

  Xem thêm at

  Toán & tin

  ngay tức khắc, lập tức;

  Kỹ thuật chung

  ngay lập tức
  ngay tức khắc
  lập tức
  đồng thời, cùng một lúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X