• (Khác biệt giữa các bản)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Overly committed to something. '''
  +
  *''' Overly committed to something. Khăng khăng làm việc gì đó '''
  -
  *'''Anything that's worn out, rusted out and ready for the trashcan. 1980s army slang. '''
  +
  *'''Thứ gì đó đã rất mòn, gỉ sét và sẵn sàng để được nhét vô thùng rác. Tiếng lóng được sử dụng trong quân đội Mỹ thập kỷ 80. '''
  *'''''Example:''' A: Check out Bob. He's ate up over this new job.''
  *'''''Example:''' A: Check out Bob. He's ate up over this new job.''
  -
  :::''B: Yeah, he'll be head fry cook one day. ''
   
  :::'' The tires on that truck are ate up! ''
  :::'' The tires on that truck are ate up! ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Xem lại thằng Bob đê. Nó quá cổ lỗ đối với công việc mới mẻ này. Hoặc:
   +
  :::"Lốp của cái xe tải đó mòn cả rồi!"

  04:40, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • Overly committed to something. Khăng khăng làm việc gì đó
  • Thứ gì đó đã rất mòn, gỉ sét và sẵn sàng để được nhét vô thùng rác. Tiếng lóng được sử dụng trong quân đội Mỹ thập kỷ 80.
  • Example: A: Check out Bob. He's ate up over this new job.
  The tires on that truck are ate up!

  Ví dụ: Xem lại thằng Bob đê. Nó quá cổ lỗ đối với công việc mới mẻ này. Hoặc:

  "Lốp của cái xe tải đó mòn cả rồi!"

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X