• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Person of satanic origin. Usually owns her own bowling alley, hair has preserved itself, etc.. ''' *'''''Example:''' Rowena is nothing if not atifah. '' {{slang}} ...)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Person of satanic origin. Usually owns her own bowling alley, hair has preserved itself, etc.. '''
  +
  *'''Ai đó có nguồn gốc từ quỷ Sa-tăng. '''
  *'''''Example:''' Rowena is nothing if not atifah. ''
  *'''''Example:''' Rowena is nothing if not atifah. ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Rowena không thể là cái gì khác ngoài một con quỷ sa-tăng.
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  04:05, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • Ai đó có nguồn gốc từ quỷ Sa-tăng.
  • Example: Rowena is nothing if not atifah.
     Ví dụ: Rowena không thể là cái gì khác ngoài một con quỷ sa-tăng.
  

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X