• (Khác biệt giữa các bản)
  (Tiếng lóng)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 2: Dòng 2:
  *''' Ai đó cố tình tỏ ra lỗ mãng và khiếm nhã
  *''' Ai đó cố tình tỏ ra lỗ mãng và khiếm nhã
  -
  ;thích chọc tức người khác để họ bỏ đi, thường gắn liền với người mà vị trí của cô ta cho cô ta quyền hạn bởi người mà cô ta gắn liền với, ví dụ như một trợ lý hành chính (thư ký) '''
  +
  thích chọc tức người khác để họ bỏ đi, thường gắn liền với người mà vị trí của cô ta cho cô ta quyền hạn bởi người mà cô ta gắn liền với, ví dụ như một trợ lý hành chính (thư ký) '''
  *'''''Example:''' Barbara is a real attritionist unless she likes you. '' Ví dụ: Barbara thực sự là một mụ lỗ mãng khó ưa trừ phi là mụ ta thích bạn.
  *'''''Example:''' Barbara is a real attritionist unless she likes you. '' Ví dụ: Barbara thực sự là một mụ lỗ mãng khó ưa trừ phi là mụ ta thích bạn.

  03:23, ngày 17 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • Ai đó cố tình tỏ ra lỗ mãng và khiếm nhã

  thích chọc tức người khác để họ bỏ đi, thường gắn liền với người mà vị trí của cô ta cho cô ta quyền hạn bởi người mà cô ta gắn liền với, ví dụ như một trợ lý hành chính (thư ký)

  • Example: Barbara is a real attritionist unless she likes you. Ví dụ: Barbara thực sự là một mụ lỗ mãng khó ưa trừ phi là mụ ta thích bạn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X