• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:12, ngày 17 tháng 2 năm 2012) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">ɔːɡˈment</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ɔːɡˈmentɪd</font>'''/=====
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==

  Hiện nay

  /ɔːɡˈmentɪd/

  Toán & tin

  được tăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X