• (Khác biệt giữa các bản)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Sounds like naughty mail. Those annoying emails that you must reply to in order to activate your account. '''
  +
  *'''Những thư điện tử mang tính chất quấy rầy. Bạn phải trả lời những bức thư khó chịu đó mới có thể kích hoạt lại tài khoản. '''
  -
  *'''''Example:''' After signing up for a bunch of e-zines, I had a billion autemails to reply to. ''
  +
  *'''''Example:''' After signing up for a bunch of e-zines, I had a billion autemails to reply to. '' Ví dụ: Sau khi đang ký tại một đống các trang web điện tử, tôi có hàng tấn những thư quấy rối phải trả lời.
  -
  {{slang}}
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  13:58, ngày 16 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • Những thư điện tử mang tính chất quấy rầy. Bạn phải trả lời những bức thư khó chịu đó mới có thể kích hoạt lại tài khoản.
  • Example: After signing up for a bunch of e-zines, I had a billion autemails to reply to. Ví dụ: Sau khi đang ký tại một đống các trang web điện tử, tôi có hàng tấn những thư quấy rối phải trả lời.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X