• (Khác biệt giữa các bản)
  (Y Học)
  Dòng 5: Dòng 5:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  === Y học===
  === Y học===
  -
  =====tự kỷ=====
  +
  =====Tự kỷ=====
   +
  =====Chứng tự kỷ=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Y học]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Y học]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  18:56, ngày 27 tháng 7 năm 2010

  /´ɔ:tizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bệnh tâm thần nghiêm trọng, đặc biệt là của trẻ em, khi người ta không còn có thể giao tiếp hoặc xây dựng mối quan hệ với người khác; bệnh tự kỷ

  Chuyên ngành

  Y học

  Tự kỷ
  Chứng tự kỷ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X