• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa cấu trúc)
  Hiện nay (02:38, ngày 2 tháng 6 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (sửa phiên âm)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">"copy phiên âm vào đây"</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ˈɔtoʊˌsaɪd</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  =====Tự tử bằng cách lái xe đâm vào vật cản hay xe khác=====
  =====Tự tử bằng cách lái xe đâm vào vật cản hay xe khác=====

  Hiện nay

  /ˈɔtoʊˌsaɪd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tự tử bằng cách lái xe đâm vào vật cản hay xe khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X