• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
   +
   +
  ==Đấu thầu==
   +
   +
  =====Trao hợp đồng=====
   +
   +
  ::[[Notification]] [[to]] [[a]] [[bidder]] [[of]] [[acceptance]] [[of]] [[his]]/her [[bid]]
   +
   +
  ::Là việc thông báo kết quả đấu thầu cho nhà thầu trúng thầu biết
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  Dòng 17: Dòng 25:
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=award%20of%20contract award of contract] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=award%20of%20contract award of contract] : Chlorine Online
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Xây dựng]]
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Xây dựng]]
   +
   +
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  04:16, ngày 27 tháng 3 năm 2009


  Đấu thầu

  Trao hợp đồng
  Notification to a bidder of acceptance of his/her bid
  Là việc thông báo kết quả đấu thầu cho nhà thầu trúng thầu biết

  Kinh tế

  sự ký hợp đồng

  Xây dựng

  khoán thầu

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X