• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====Chốt trục B===== ''Giải thích EN'': The representation of curves when [[considering...)
  (đóng góp từ B-splines tại CĐ Kinhteđóng góp từ B-splines tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">bi-'splaiz</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====Chốt trục B=====
  +
  =====Chốt trục B=====
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[representation]] [[of]] [[curves]] [[when]] [[considering]] [[trajectory]] [[generation]] [[and]] [[control]] [[of]] [[a]] [[robotic]] [[arm]] [[in]] [[mechanical]] [[design]] [[applications]].
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[representation]] [[of]] [[curves]] [[when]] [[considering]] [[trajectory]] [[generation]] [[and]] [[control]] [[of]] [[a]] [[robotic]] [[arm]] [[in]] [[mechanical]] [[design]] [[applications]].
  Dòng 18: Dòng 16:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=B-splines B-splines] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=B-splines B-splines] : National Weather Service
  -
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Cơ khí & công trình]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  22:38, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /bi-'splaiz/

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  Chốt trục B

  Giải thích EN: The representation of curves when considering trajectory generation and control of a robotic arm in mechanical design applications.

  Giải thích VN: Là phần thể hiện chỗ uốn khi xem xét quỹ đạo của sự phát điện và sự điều khiển cánh tay rô bốt trong ứng dụng thiết kế cơ khí.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X