• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  (/* /'''<font color="red">[bæk]</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /he)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">[bæk]</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">bæk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  03:56, ngày 27 tháng 11 năm 2007

  /bæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lưng (người, vật)
  Ván lưng, ván ngựa (ghế)
  Đằng sau
  at the back of the house
  ở đằng sau nhà
  Mặt sau, mặt trái; sống (dao); gáy (sách); mu (bàn tay)
  the back of an envelope
  mặt sau cái phong bì
  Chỗ trong cùng
  at the back of the stage
  ở chỗ trong cùng của sân khấu
  (thể dục,thể thao) hậu vệ
  the back of beyond
  nơi biệt lập, nơi tách biệt
  back and belly
  cái ăn cái mặc
  at the back of one's mind
  trong thâm tâm, trong đáy lòng
  to be at the back of somebody
  đứng đằng sau lưng ai; trợ lực cho ai, ủng hộ ai, làm hậu thuẫn cho ai
  Đuổi theo sát ai
  to be glad to see the back of sb
  mừng vì khỏi phải gặp lại ai
  to be at the back of something
  biết được nguyên nhân sâu xa, nắm được bí mật của cái gì
  to be on one's back
  nằm ngửa
  Bị thua, bị thất bại, nàm vào hoàn cảnh bất lực
  Ốm liệt giường
  behind one's back
  sau lưng ai, lúc vắng mặt ai
  to break somebody's back
  bắt ai làm việc cật lực
  Đánh gãy sống lưng ai
  to crouch one's back before somebody
  luồn cúi ai, quỵ luỵ ai
  to get (set) somebody's back up
  làm cho ai nổi giận, làm cho ai phát cáu
  to get (put, set) one's back up
  nổi giận, phát cáu
  to get to the back of something
  hiểu được thực chất của vấn đề gì
  to give (make) a back
  cúi xuống (chơi nhảy cừu)
  to put one's back into something
  miệt mài làm việc gì, đem hết nhiệt tình ra làm việc gì
  to rob one's belly to cover one's back

  Xem rob

  To talk through the back of one's neck

  Xem neck

  to turn one's back upon somebody
  quay lưng lại với ai
  with one's back against (to) the wall
  lâm vào thế cùng
  there is something at the back of it
  trong việc này có điều gì uẩn khúc
  like water off a duck's back
  như nước đổ lá môn, như nước đổ đầu vịt, chẳng có tác dụng gì cả
  to know sth like the back of one's hand
  biết rõ điều gì
  to make a rod for one's own back
  gậy ông đập lưng ông
  to stab sb in the back
  đâm sau lưng ai, hãm hại ai
  a stab in the back
  cú đâm sau lưng, sự hãm hại
  you scratch my back, and I'll scratch yours
  bánh sáp đi, bánh quy lại; có đi có lại mới toại lòng nhau
  to get a pat on the back
  được khen ngợi
  to give sb a pat on the back
  o pat sb on the back
  Khen ngợi ai

  Tính từ

  Sau; hậu
  back yard
  sân sau
  back room
  phòng ở phía sau
  back street
  phố vắng vẻ, phố lẻ
  to take a back seat
  ngồi ở hàng ghế sau; (nghĩa bóng) nhận một địa vị thấp hèn
  Còn chịu lại, còn nợ lại
  back rent
  tiền thuê nhà còn chịu lại
  Để quá hạn, cũ, đã qua
  Ngược, lộn lại, trở lại
  a back current
  dòng nước ngược
  by the back door
  bằng cửa sau, theo phương cách bất chính

  Phó từ

  Lùi lại, về phía sau
  keep back!
  lùi lại!
  to step back a pace
  lùi lại một bước
  Trước (thời gian)
  some few years back
  vài năm trước
  Trả lại, trở lại, ngược lại
  to go back
  trở lại, đi về
  to send back
  gửi trả lại
  to bow back
  chào đáp lại
  Cách, xa
  the house stands back from the road
  ngôi nhà ở xa đường cái
  back and forth
  tới lui
  to pace back and forth
  đi tới đi lui
  to go back on a friend
  phản bạn
  to go back on one's word
  không giữ lời hứa
  there and back
  đến đó và trở lại
  It's 20 km there and back
  Từ đây đến đó vừa đi vừa về hết 20 kilômét

  Ngoại động từ

  Lùi
  to back a car into the garage
  lùi ôtô vào nhà xe
  Ủng hộ (một kế hoạch...)
  to back someone up
  ủng hộ ai bằng mọi cách
  Đánh cá, đánh cuộc (một con ngựa...)
  Đóng gáy (quyển sách)
  Cưỡi (ngựa)
  Cùng ký vào, ký tiếp vào (một văn kiện...)
  to back the wrong horse
  ủng hộ người thua, phò suy thay vì phò thịnh

  Nội động từ

  Lùi lại
  Dịu trở lại (gió)
  to back down
  bỏ, chùn lại; lùi; thoái lui
  to back out
  nuốt lời
  to back out of a bargain
  đã thoả thuận xong xuôi rồi lại nuốt lời
  Lui, rút lui; lẩn trốn
  to back out of a duty
  lẩn trốn trách nhiệm
  to back and fill
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lưỡng lự, do dự
  to back up
  (tin học) sao dự phòng

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  gáy

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  đổi hướng (thuyền buồm)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  cái nền
  ở đằng sau
  theo hướng ngược lại

  Nguồn khác

  • back : semiconductorglossary
  • back : Foldoc

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lớp nóc
  mặt lưng vòm
  tường sau

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  lưng, mu

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chảy ngược chiều
  lớp đáy
  lớp nền
  lùi
  lưng
  back lining
  lớp ốp lưng
  back of arch
  lưng vòm
  back of wall
  lưng tường
  back off
  hớt lưng (máy)
  back off
  tiện hớt lưng
  back rest
  cái tựa lưng
  back to back
  đấu lưng nhau (mạch)
  back to back
  lưng đối lưng
  back to back diode
  đi-ốt đấu lưng
  back tyre face
  mặt lưng của vành bánh xe
  back-off
  sự hớt lưng
  back-off clearance
  góc mài hớt lưng
  back-off clearance
  sự mài hớt lưng
  back-plane
  tấm lưng
  back-side welded joint
  mối hàn lưng
  back-to-back
  kề lưng
  back-to-back
  đấu lưng nhau
  back-to-back
  giáp lưng
  back-to-back connected
  đấu lưng
  back-to-back connected
  được nối lưng
  Back-to-Back Connection (BBC)
  kết nối lưng với lưng ( máy )
  back-to-back houses
  nhà tựa lưng vào nhau
  back-to-back printing
  sự in kề lưng
  back-to-chest acceleration
  sự gia tốc lưng-ngực
  backlining or back lining
  lớp ốp lưng
  chimney back
  lưng lò sưởi
  flat back
  lưng phẳng
  horse back
  sống núi lưng ngựa
  Letter of credit, Back to back
  thư tín dụng giáp lưng
  longissimus muscle of back
  cơ lưng đài
  seat back
  lưng ghế tựa
  semispinal muscle of back
  cơ bán gai lưng
  sheep back rock
  đá lưng cừu
  skew back
  ván lưng xiên
  square back
  lưng vuông
  tool back plane
  mặt phẳng lưng dụng cụ
  gáy sách
  gia cố
  gót
  nước dâng
  mặt đáy
  mặt trái
  Back Surface Reflection (BSR)
  phản xạ từ bề mặt trái
  mặt trên
  mặt sau
  mặt sau (cactông)
  phần sau
  back stage
  bộ phận sau sân khấu
  revolving back
  phần sau xoay (máy ảnh)
  phía sau
  back clipping plane
  mặt cắt phía sau
  back electromotive force (bemf)
  lực điện động phía sau
  back elevation
  hình chiếu từ phía sau
  Back End (BE)
  đầu cuối phía sau
  back end computer
  máy tính phía sau
  back end processor
  bộ xử lý phía sau
  back land
  miền đất phía sau
  back lining
  lớp bọc/lớp lót ở phía sau
  back panel
  panô phía sau
  back stair
  cầu thang phía sau
  back tweel
  gạch bít phía sau
  move back
  lùi lại phía sau
  tie-back
  giằng neo phía sau
  sóng ngược
  tấm lót

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đằng sau
  gáy sách
  hỗ trợ
  nợ chưa trả
  quá hạn
  tài trợ
  trả chậm

  Nguồn khác

  • back : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Invest in, wager or bet on: She backed a 35-to-2 longshot in the Derby, and she won.
  Also, back up. a support,uphold, stand behind, promote, encourage, help, uphold, second,side with, endorse, aid, abet, assist; sponsor, subsidize,underwrite, subvene, finance, Slang US and Canadian bankroll:Your mother and I will back you if you want to start a business.b reverse, go or move in reverse, go or move backwards: Hebacked into the driveway.
  Back down (from) or off (from) oraway (from) or out (of) or up. withdraw (from), retreat (from),abandon, retire (from), backtrack (from), shy away (from),recoil (from), turn tail (from): When Percy stood up to him,the bully backed down. The investment sounded risky, so I backedoff. Philippa backed out of singing the leading role. Back upand give me room!
  N.
  Backside, rear, Technical dorsum: She stood with herback towards me.
  At the back of or at someone's back. behind,following, pursuing, chasing, US in back of: Here come thehounds at the back of the fox. You were at my back in the queuea minute ago. 6 behind the back of or behind someone's back.surreptitiously, secretly, clandestinely, privately, furtively,sneakily, slyly; treacherously, traitorously, perfidiously,deceitfully, insidiously: Graham is always telling tales aboutyou behind your back.
  Break the back of. a overcome, master:Now that he's broken the back of that problem he can get on withhis work. b US crush, ruin, bankrupt, destroy, defeat, vanquish,Colloq break: The government has tried on many occasions tobreak the back of the Mafia operation. 8 on (someone's) back.US weighing (down) on or upon (someone), burdening (someone),lodged with (someone), resting with (someone): Theresponsibility for the decision is on your back.
  Turn one'sback on or upon. abandon, forsake, ignore, disregard, repudiate,reject, cast off, disown, deny: He turned his back on her whenshe needed him most.
  With one's back to or against the wall.hard pressed, struggling (against odds), without hope, withlittle or no hope, helpless, in dire straits, in (serious)trouble: After the stock-market crash, some brokers foundthemselves with their backs to the wall.
  Adj.
  Rear; service, servants': Both back tyres are flat.Please use the back staircase from now on. 12 US and Australianand New Zealand outlying, remote, isolated, distant;undeveloped, primitive, raw, rough, uncivilized: They raisedthree boys in the back country, and all of them became doctors.13 in arrears, overdue, past due, late; behindhand: The taxinspector has advised me that I owe thousands in back taxes.
  Adv.
  To or toward(s) the rear, rearward(s), backward(s);away: We beat back the enemy in severe hand-to-hand fighting. Iaccepted his offer at once, lest he should draw back. Get backfrom the edge! 15 in return or repayment or requital orretaliation; again: I'll pay you back when I have the money.She gave him back as good as he had given. 16 ago, in time(s)past: Two generations back, his was the finest house in thetown.
  Behind, behindhand, in arrears, overdue: We are aweek back in the rent.
  Go back on. renege, fail; deny,disavow, break, repudiate: He has gone back on his promise tosend the payment on the first of every month.

  Oxford

  N., adv., v., & adj.

  N.
  A the rear surface of the humanbody from the shoulders to the hips. b the corresponding uppersurface of an animal's body. c the spine (fell and broke hisback). d the keel of a ship.
  A any surface regarded ascorresponding to the human back, e.g. of the head or hand, or ofa chair. b the part of a garment that covers the back.
  A theless active or visible or important part of somethingfunctional, e.g. of a knife or a piece of paper (write it on theback). b the side or part normally away from the spectator orthe direction of motion or attention, e.g. of a car, house, orroom (stood at the back).
  A a defensive player in fieldgames. b this position.
  (the Backs) the grounds of Cambridgecolleges which back on to the River Cam.
  Adv.
  To the rear;away from what is considered to be the front (go back a bit; ranoff without looking back).
  A in or into an earlier or normalposition or condition (came back late; went back home; ran backto the car; put it back on the shelf). b in return (pay back).3 in or into the past (back in June; three years back).
  At adistance (stand back from the road).
  In check (hold himback).
  (foll. by of) US behind (was back of the house).
  V.1 tr. a help with moral or financial support. b bet on thesuccess of (a horse etc.).
  Tr. & intr. move, or cause (avehicle etc.) to move, backwards.
  Tr. a put or serve as aback, background, or support to. b Mus. accompany.
  Tr. lieat the back of (a beach backed by steep cliffs).
  Intr. (ofthe wind) move round in an anticlockwise direction.
  Adj.
  Situated behind, esp. as remote or subsidiary (backstreet; backteeth).
  Of or relating to the past; not current (back pay;back issue).
  Reversed (back flow).
  Cross a hybridwith one of its parents.
  An instance or the product of this.back door a secret or ingenious means of gaining an objective.back-door adj. (of an activity) clandestine, underhand(back-door deal). back down withdraw one's claim or point ofview etc.; concede defeat in an argument etc. back-down n. aninstance of backing down. back-fill refill an excavated holewith the material dug out of it. back-formation 1 the formationof a word from its seeming derivative (e.g. laze from lazy).
  A word formed in this way. back number 1 an issue of aperiodical earlier than the current one.
  Sl. an out-of-dateperson or thing. the back of beyond a very remote orinaccessible place. back off 1 draw back, retreat.
  Abandonone's intention, stand, etc. back on to have its back adjacentto (the house backs on to a field). back out (often foll. byof) withdraw from a commitment. back passage colloq. therectum. back-pedal (-pedalled, -pedalling; US -pedaled,-pedaling) 1 pedal backwards on a bicycle etc.
  Reverse one'sprevious action or opinion. back-projection the projection of apicture from behind a translucent screen for viewing or filming.back room (often (with hyphen) attrib.) a place where secretwork is done. back-scattering the scattering of radiation in areverse direction. back seat an inferior position or status.back-seat driver a person who is eager to advise withoutresponsibility (orig. of a passenger in a car etc.). backslang slang using words spelt backwards (e.g. yob). back-stop= LONGSTOP. back talk US = BACKCHAT. back to back with backsadjacent and opposite each other (we stood back to back).back-to-back adj. esp. Brit. (of houses) with a party wall atthe rear. back to front 1 with the back at the front and thefront at the back.
  In disorder. back-to-nature (usu.attrib.) applied to a movement or enthusiast for the reversionto a simpler way of life. back up 1 give (esp. moral) supportto.
  Computing make a spare copy of (data, a disk, etc.).
  (of running water) accumulate behind an obstruction.
  Reverse(a vehicle) into a desired position.
  US form a queue ofvehicles etc., esp. in congested traffic. back water reverse aboat's forward motion using oars. get (or put) a person's backup annoy or anger a person. get off a person's back stoptroubling a person. go back on fail to honour (a promise orcommitment). know like the back of one's hand be entirelyfamiliar with. on one's back injured or ill in bed. on theback burner see BURNER. put one's back into approach (a tasketc.) with vigour. see the back of see SEE(1). turn one's backon 1 abandon.
  Ignore. with one's back to (or up against) thewall in a desperate situation; hard-pressed.
  Backer n. (insense 1 of v.). backless adj. [OE b‘c f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X