• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (10:24, ngày 19 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  == Ô tô==
  == Ô tô==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====panô phía sau=====
  =====panô phía sau=====
  - 
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====bảng sau=====
  =====bảng sau=====
  - 
  =====mặt sau (thân máy)=====
  =====mặt sau (thân máy)=====
  - 
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====tấm nền=====
  =====tấm nền=====

  Hiện nay

  Ô tô

  panô phía sau

  Toán & tin

  bảng sau
  mặt sau (thân máy)

  Kỹ thuật chung

  tấm nền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X