• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====băng dự phòng===== =====băng dự trữ===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.n...)
  Hiện nay (04:19, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====băng dự phòng=====
  -
  =====băng dự phòng=====
  +
  =====băng dự trữ=====
  -
   
  +
  -
  =====băng dự trữ=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=backup%20tape backup tape] : National Weather Service
  +

  Hiện nay

  Toán & tin

  băng dự phòng
  băng dự trữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X