• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====đòn (bẩy) cân bằng===== == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====đòn đối tr...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====đòn (bẩy) cân bằng=====
  +
  =====đòn (bẩy) cân bằng=====
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====đòn đối trọng=====
  +
  =====đòn đối trọng=====
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=balance%20lever balance lever] : National Weather Service
  +
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=balance%20lever balance lever] : Chlorine Online
  +

  07:19, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  đòn (bẩy) cân bằng

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đòn đối trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X