• (Khác biệt giữa các bản)

  Admin (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Từ điển Chứng khoán== ===Nghĩa chuyên ngành=== Balance of Payments approach to Exchange Rate (BOP) : Bản ghi chép phản ánh cung cầu ngoại...)
  So với sau →

  11:09, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  Chứng khoán

  Nghĩa chuyên ngành

  Balance of Payments approach to Exchange Rate (BOP) : Bản ghi chép phản ánh cung cầu ngoại tệ; là một bản báo cáo thống kê tổng hợp có hệ thống, ghi chép lại giá trị tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú với người không cư trú trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X