• (Khác biệt giữa các bản)
  (Nguồn khác)
  Hiện nay (09:36, ngày 22 tháng 1 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Giao thông & vận tải==
  == Giao thông & vận tải==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bảng tổng kết tài sản=====
  +
  =====bảng tổng kết tài sản=====
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bảng cân đối (thu chi, tài sản)=====
  +
  =====bảng cân đối (thu chi, tài sản)=====
  === Nguồn khác ===
  === Nguồn khác ===
  Dòng 15: Dòng 13:
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bảng cân bằng thu chi=====
  +
  =====bảng cân bằng thu chi=====
  === Nguồn khác ===
  === Nguồn khác ===
  Dòng 24: Dòng 22:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bảng quyết toán=====
  +
  =====bảng quyết toán=====
  ::[[annual]] [[balance]] [[sheet]]
  ::[[annual]] [[balance]] [[sheet]]
  ::bảng quyết toán cuối năm
  ::bảng quyết toán cuối năm
  ::[[off]] [[balance]] [[sheet]] [[activities]]
  ::[[off]] [[balance]] [[sheet]] [[activities]]
  ::hoạt động ngoài bảng quyết toán
  ::hoạt động ngoài bảng quyết toán
  -
  =====bảng cân đối kế toán=====
  +
  =====bảng cân đối kế toán=====
  -
  =====bảng cân đối tài sản=====
  +
  =====bảng cân đối tài sản=====
  ::all-purpose [[balance]] [[sheet]]
  ::all-purpose [[balance]] [[sheet]]
  ::bảng cân đối tài sản thông dụng
  ::bảng cân đối tài sản thông dụng
  -
  =====bảng đối chiếu tài sản và nợ=====
  +
  =====bảng đối chiếu tài sản và nợ=====
  -
  =====bảng tổng kết tài sản=====
  +
  =====bảng tổng kết tài sản=====
  ::[[account]] [[form]] [[of]] [[balance]] [[sheet]]
  ::[[account]] [[form]] [[of]] [[balance]] [[sheet]]
  ::bảng tổng kết tài sản dưới dạng tài khoản
  ::bảng tổng kết tài sản dưới dạng tài khoản
  Dòng 126: Dòng 124:
  ===Nguồn khác===
  ===Nguồn khác===
  *[http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=1307 Balance sheet]: www.saga.vn
  *[http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=1307 Balance sheet]: www.saga.vn
   +
  ==Các từ liên quan==
   +
  ===Từ đồng nghĩa===
   +
  =====noun=====
   +
  :[[account]] , [[annual report]] , [[assets and liabilities]] , [[budget]] , [[ledger]] , [[report]]

  Hiện nay


  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  bảng tổng kết tài sản

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  bảng cân đối (thu chi, tài sản)

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bảng cân bằng thu chi

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bảng quyết toán
  annual balance sheet
  bảng quyết toán cuối năm
  off balance sheet activities
  hoạt động ngoài bảng quyết toán
  bảng cân đối kế toán
  bảng cân đối tài sản
  all-purpose balance sheet
  bảng cân đối tài sản thông dụng
  bảng đối chiếu tài sản và nợ
  bảng tổng kết tài sản
  account form of balance sheet
  bảng tổng kết tài sản dưới dạng tài khoản
  aggregate balance sheet
  bảng tổng kết tài sản hợp nhất
  all-purpose balance sheet
  bảng tổng kết tài sản đa dụng
  annual balance sheet
  bảng tổng kết tài sản năm
  assets side (ofbalance sheet)
  bên có (của bảng tổng kết tài sản)
  balance sheet accounts
  tài khoản trong bảng tổng kết tài sản
  balance sheet analysis
  phân tích bảng tổng kết tài sản
  balance sheet date
  ngày (lập bảng) tổng kết tài sản
  balance sheet of contract enterprise
  bảng tổng kết tài sản của xí nghiệp nhận thầu
  balance sheet reformation
  sự điều chỉnh bảng tổng kết tài sản
  balance sheet statistics
  số liệu thống kê bảng tổng kết tài sản
  balance sheet value
  giá trị bảng tổng kết tài sản
  certificate of balance sheet
  giấy chứng nhận bảng tổng kết tài sản
  comparative balance sheet
  bảng tổng kết tài sản đối chiếu
  complete balance sheet
  bảng tổng kết tài sản tổng hợp
  composite balance sheet
  bảng tổng kết tài sản tổng hợp
  condensed balance sheet
  bảng tổng kết tài sản giản lược
  consolidated balance sheet
  bảng tổng kết tài sản hợp nhất
  current account balance sheet
  bảng tổng kết tài sản lưu động
  date of balance sheet
  ngày tháng của bảng tổng kết tài sản
  double account form of balance sheet
  hình thức tài khoản kép của bảng tổng kết tài sản
  elements of balance sheet
  những thành phần trong bảng tổng kết tài sản
  estimated balance sheet
  bảng tổng kết tài sản ước tính
  evaluation of balance sheet items
  sự phân tích bảng tổng kết tài sản
  faulty balance sheet
  bảng tổng kết tài sản không chính xác
  fund balance sheet
  bảng tổng kết tài sản quỹ
  general balance sheet
  bảng tổng kết tài sản tổng hợp
  international balance sheet
  bảng tổng kết tài sản quốc tế
  itemized balance sheet
  bảng tổng kết tài sản chi tiết
  liquidation balance sheet
  bảng tổng kết tài sản giải thể
  monthly balance sheet
  bảng tổng kết tài sản hàng tháng
  of-balance sheet
  ngoài bảng tổng kết tài sản
  published balance sheet
  bảng tổng kết tài sản công bố
  tentative balance sheet
  bảng tổng kết tài sản soạn thử
  uncertificated balance sheet
  bảng tổng kết tài sản chưa thẩm tra
  uncertified balance sheet
  bảng tổng kết tài sản chưa thẩm tra
  ungeared balance sheet
  bảng tổng kết tài sản không nợ
  ungeared balance sheet
  bảng tổng kết tài sản rất cân bằng
  ungeared balance sheet
  bảng tổng kết tài sản rất cân bằng (giữa vốn tự có và nợ)
  window dressing of a balance sheet
  sự làm sai lệch bảng tổng kết tài sản (để đánh lừa)
  year-end balance sheet
  bảng tổng kết tài sản cuối năm

  Chứng khoán

  Nghĩa chuyên ngành

  Bảng cân đối kế toán

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X