• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  (Tham khảo chung)
  Dòng 47: Dòng 47:
  *[http://foldoc.org/?query=balm balm] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=balm balm] : Foldoc
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
   +
  *[http://www.botanical.com/botanical/mgmh/b/balm--02.html balm] : Botanical

  09:51, ngày 22 tháng 1 năm 2008

  /bɑm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhựa thơm, bôm
  Cây chi nhựa thơm
  Dầu thơm, dầu cù là
  Hương thơm
  Niềm an ủi
  Tác động làm dịu, tác dụng làm khỏi (vết thương, bệnh...)

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  hoa mật
  nhựa thơm

  Oxford

  N.

  An aromatic ointment for anointing, soothing, or healing.2 a fragrant and medicinal exudation from certain trees andplants.
  A healing or soothing influence or consolation.
  AnAsian and N. African tree yielding balm.
  Any aromatic herb,esp. one of the genus Melissa.
  A pleasant perfume orfragrance.
  The balsam fir or poplar.[ME f. OF ba(s)me f. L balsamum BALSAM]

  Tham khảo chung

  • balm : National Weather Service
  • balm : Corporateinformation
  • balm : Foldoc
  • balm : Botanical

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X