• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự chuyển cấp hàng (lên xuống tàu) bằng tàu nhỏ===== == Tham khảo chung == *[http://www.corporateinform...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  Dòng 8: Dòng 6:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====sự chuyển cấp hàng (lên xuống tàu) bằng tàu nhỏ=====
  +
  =====sự chuyển cấp hàng (lên xuống tàu) bằng tàu nhỏ=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=barging barging] : Corporateinformation
  +
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  10:04, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự chuyển cấp hàng (lên xuống tàu) bằng tàu nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X