• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cửa nẹp===== ''Giải thích EN'': A door formed with battens oriented side to [[side]...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cửa nẹp=====
  +
  =====cửa nẹp=====
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[door]] [[formed]] [[with]] [[battens]] [[oriented]] [[side]] [[to]] [[side]] [[and]] [[reinforced]] [[with]] [[additional]] [[battens]] [[fastened]] [[horizontally]].
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[door]] [[formed]] [[with]] [[battens]] [[oriented]] [[side]] [[to]] [[side]] [[and]] [[reinforced]] [[with]] [[additional]] [[battens]] [[fastened]] [[horizontally]].
  Dòng 11: Dòng 9:
  ''Giải thích VN'': Một cửa hình thành bởi các thanh nẹp dọc được đặt sát cạnh nhau và được liên kết với nhau bởi cá thanh nẹp ngang ở mặt sau.
  ''Giải thích VN'': Một cửa hình thành bởi các thanh nẹp dọc được đặt sát cạnh nhau và được liên kết với nhau bởi cá thanh nẹp ngang ở mặt sau.
  -
  =====cửa ván=====
  +
  =====cửa ván=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=batten%20door batten door] : National Weather Service
  +
  [[Category:Xây dựng]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=batten%20door batten door] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Xây dựng]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:37, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa nẹp

  Giải thích EN: A door formed with battens oriented side to side and reinforced with additional battens fastened horizontally.

  Giải thích VN: Một cửa hình thành bởi các thanh nẹp dọc được đặt sát cạnh nhau và được liên kết với nhau bởi cá thanh nẹp ngang ở mặt sau.

  cửa ván

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X