• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bãi bồi (ven sông)===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3A...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  Dòng 8: Dòng 6:
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bãi bồi (ven sông)=====
  +
  =====bãi bồi (ven sông)=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=batture batture] : National Weather Service
  +
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:37, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  bãi bồi (ven sông)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X