• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Thán từ=== =====Trời ơi! trời đất ơi!===== ==Từ điển Oxford== ===Int.=== =====Archaic colloq. by God! [corrupt.: cf. GAD(2)]===== ...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  Dòng 12: Dòng 10:
  =====Trời ơi! trời đất ơi!=====
  =====Trời ơi! trời đất ơi!=====
  -
  == Oxford==
   
  -
  ===Int.===
   
  -
  =====Archaic colloq. by God! [corrupt.: cf. GAD(2)]=====
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  10:03, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Thán từ

  Trời ơi! trời đất ơi!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X