• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:17, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">bə:g</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">bə:g</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====( Nam phi) núi, đồi=====
  =====( Nam phi) núi, đồi=====
  - 
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====đồi=====
  +
  =====đồi=====
  -
   
  +
  =====núi=====
  -
  =====núi=====
  +
  =====núi băng=====
  -
   
  +
  -
  =====núi băng=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=berg&submit=Search berg] : amsglossary
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=berg berg] : Corporateinformation
  +
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=berg berg] : Chlorine Online
  +

  Hiện nay

  /bə:g/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Nam phi) núi, đồi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đồi
  núi
  núi băng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X