• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Khả năng đấu thầu===== ::The technical and financial capacity of a bidder to make credible offer for [[p...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Khả năng đấu thầu=====
  =====Khả năng đấu thầu=====
   +
  ::[[The]] [[technical]] [[and]] [[financial]] [[capacity]] [[of]] [[a]] [[bidder]] [[to]] [[make]] [[credible]] [[offer]] [[for]] [[performing]] [[the]] [[required]] [[work]] [[to]] [[the]] [[prescribed]] [[standards]] [[and]] [[within]] [[the]] [[proposed]] [[contract]] [[period]]
   +
  ::Là khả năng kỹ thuật và tài chính của nhà thầu tham gia đấu thầu thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSMT và trong thời hạn theo quy định
  -
  ::[[The]] [[technical]] [[and]] [[financial]] [[capacity]] [[of]] [[a]] [[bidder]] [[to]] [[make]] [[credible]] [[offer]] [[for]] [[performing]] [[the]] [[required]] [[work]] [[to]] [[the]] [[prescribed]] [[standards]] [[and]] [[within]] [[the]] [[proposed]] [[contract]] [[period]]
   
  - 
  -
  ::Là khả năng kỹ thuật và tài chính của nhà thầu tham gia đấu thầu thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSMT và trong thời hạn theo quy định
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Khả năng đấu thầu
  The technical and financial capacity of a bidder to make credible offer for performing the required work to the prescribed standards and within the proposed contract period
  Là khả năng kỹ thuật và tài chính của nhà thầu tham gia đấu thầu thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSMT và trong thời hạn theo quy định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X