• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Mẫu đơn dự thầu===== ::The formal letter of the bidder, made in a prescribed format, to undertake [[and]...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Mẫu đơn dự thầu=====
  =====Mẫu đơn dự thầu=====
   +
  ::[[The]] [[formal]] [[letter]] [[of]] [[the]] [[bidder]], [[made]] [[in]] [[a]] [[prescribed]] [[format]], [[to]] [[undertake]] [[and]] [[execute]] [[the]] [[obligations]] [[or]] [[works]] [[required]] [[under]] [[the]] [[proposed]] [[contract]], [[if]] [[award]].
   +
  ::Là văn thư tham dự thầu chính thức của nhà thầu cam kết thực hiện các nghĩa vụ hoặc công việc theo yêu cầu trong dự thảo hợp đồng nếu được trao thầu
  -
  ::[[The]] [[formal]] [[letter]] [[of]] [[the]] [[bidder]], [[made]] [[in]] [[a]] [[prescribed]] [[format]], [[to]] [[undertake]] [[and]] [[execute]] [[the]] [[obligations]] [[or]] [[works]] [[required]] [[under]] [[the]] [[proposed]] [[contract]], [[if]] [[award]].
   
  - 
  -
  ::Là văn thư tham dự thầu chính thức của nhà thầu cam kết thực hiện các nghĩa vụ hoặc công việc theo yêu cầu trong dự thảo hợp đồng nếu được trao thầu
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Mẫu đơn dự thầu
  The formal letter of the bidder, made in a prescribed format, to undertake and execute the obligations or works required under the proposed contract, if award.
  Là văn thư tham dự thầu chính thức của nhà thầu cam kết thực hiện các nghĩa vụ hoặc công việc theo yêu cầu trong dự thảo hợp đồng nếu được trao thầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X