• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Giá dự thầu===== ::The price offered by bidders in their bids after deduction of discount (if any) ::...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Giá dự thầu=====
  =====Giá dự thầu=====
   +
  ::[[The]] [[price]] [[offered]] [[by]] [[bidders]] [[in]] [[their]] [[bids]] [[after]] [[deduction]] [[of]] [[discount]] ([[if]] [[any]])
   +
  ::Là giá do nhà thầu ghi trong HSDT sau khi đã trừ phần giảm giá (nếu có) bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu
  -
  ::[[The]] [[price]] [[offered]] [[by]] [[bidders]] [[in]] [[their]] [[bids]] [[after]] [[deduction]] [[of]] [[discount]] ([[if]] [[any]])
   
  - 
  -
  ::Là giá do nhà thầu ghi trong HSDT sau khi đã trừ phần giảm giá (nếu có) bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Giá dự thầu
  The price offered by bidders in their bids after deduction of discount (if any)
  Là giá do nhà thầu ghi trong HSDT sau khi đã trừ phần giảm giá (nếu có) bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X