• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Bảo đảm dự thầu===== ::The form under a deposit, a bond or bank guarantee provided by a bidder [[to...)
  Hiện nay (20:20, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Bảo đảm dự thầu=====
  =====Bảo đảm dự thầu=====
   +
  ::[[The]] [[form]] [[under]] [[a]] [[deposit]], [[a]] [[bond]] [[or]] [[bank]] [[guarantee]] [[provided]] [[by]] [[a]] [[bidder]] [[to]] [[ensure]] [[responsibility]] [[of]] [[the]] [[bidder]] [[within]] [[a]] [[specified]] [[duration]] [[according]] [[to]] [[the]] [[bidding]] [[document]]
   +
  ::Là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp như đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để đảm bảo trách nhiệm dự thầu của nhà thầu với một thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu
  -
  ::[[The]] [[form]] [[under]] [[a]] [[deposit]], [[a]] [[bond]] [[or]] [[bank]] [[guarantee]] [[provided]] [[by]] [[a]] [[bidder]] [[to]] [[ensure]] [[responsibility]] [[of]] [[the]] [[bidder]] [[within]] [[a]] [[specified]] [[duration]] [[according]] [[to]] [[the]] [[bidding]] [[document]]
   
  - 
  -
  ::Là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp như đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để đảm bảo trách nhiệm dự thầu của nhà thầu với một thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Bảo đảm dự thầu
  The form under a deposit, a bond or bank guarantee provided by a bidder to ensure responsibility of the bidder within a specified duration according to the bidding document
  Là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp như đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để đảm bảo trách nhiệm dự thầu của nhà thầu với một thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X