• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Nộp thầu===== ::Formal tendering or delivering of the bid by a bidder to the place and time [[design...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Nộp thầu=====
  =====Nộp thầu=====
   +
  ::[[Formal]] [[tendering]] [[or]] [[delivering]] [[of]] [[the]] [[bid]] [[by]] [[a]] [[bidder]] [[to]] [[the]] [[place]] [[and]] [[time]] [[designated]] [[in]] [[the]] [[bidding]] [[documents]] [[by]] [[the]] [[procuring]] [[entity]]
   +
  ::Là việc nhà thầu nộp HSDT tại địa điểm và thời gian nêu trong HSMT do bên mời thầu quy định
  -
  ::[[Formal]] [[tendering]] [[or]] [[delivering]] [[of]] [[the]] [[bid]] [[by]] [[a]] [[bidder]] [[to]] [[the]] [[place]] [[and]] [[time]] [[designated]] [[in]] [[the]] [[bidding]] [[documents]] [[by]] [[the]] [[procuring]] [[entity]]
   
  - 
  -
  ::Là việc nhà thầu nộp HSDT tại địa điểm và thời gian nêu trong HSMT do bên mời thầu quy định
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Nộp thầu
  Formal tendering or delivering of the bid by a bidder to the place and time designated in the bidding documents by the procuring entity
  Là việc nhà thầu nộp HSDT tại địa điểm và thời gian nêu trong HSMT do bên mời thầu quy định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X