• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:06, ngày 25 tháng 11 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 6: Dòng 6:
  =====Cái kéo liềm (để tỉa cành cây trên cao)=====
  =====Cái kéo liềm (để tỉa cành cây trên cao)=====
  -
  =====(sử học) một loại kích mũi quặp=====
  +
  =====(sử học) một loại phủ (búa dài) mũi quặp (vũ khí)=====
  =====Mỏ (chim)=====
  =====Mỏ (chim)=====

  Hiện nay

  /bil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái kéo liềm (để tỉa cành cây trên cao)
  (sử học) một loại phủ (búa dài) mũi quặp (vũ khí)
  Mỏ (chim)
  (hàng hải) đầu mũi neo
  Mũi biển hẹp

  Nội động từ

  Chụm mỏ vào nhau (chim bồ câu)

  Danh từ

  Tờ quảng cáo; yết thị
  stick no bills
  cấm dán quảng cáo
  a theatre bill
  tờ quảng cáo ở rạp hát
  Hoá đơn, cước phí
  Luật dự thảo, dự luật
  to pass a bill
  thông qua một dự luật
  to reject a bill
  bác bỏ một dự luật
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giấy bạc
  (thương nghiệp) hối phiếu ( (cũng) bill of exchange)
  (pháp lý) sự thưa kiện; đơn kiện

  Ngoại động từ

  Đăng lên quảng cáo; để vào chương trình
  to be billed to appear
  được quảng cáo sẽ ra mắt
  Dán quảng cáo, dán yết thị
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm hoá đơn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm danh sách

  Cấu trúc từ

  to bill and coo
  Xem coo
  bill of fare
  thực đơn
  bill of health
  (hàng hải) giấy kiểm dịch
  bill of lading
  (hàng hải) hoá đơn vận chuyển, vận đơn
  Butcher's bill
  (từ lóng) danh sách người chết trong chiến tranh
  to fill the bill
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đáp ứng mọi yêu cầu, làm tất cả những gì cần thiết
  to find a true bill
  đưa ra xử
  to foot (meet) the bill
  thanh toán hoá đơn
  to ignore the bill
  không xử, bác đơn
  to head / top the bill
  đứng đầu danh sách, dẫn đầu danh sách

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) ngân phiếu; hoá đơn
  bill of exchange
  ngân phiếu trao đổi

  Cơ khí & công trình

  mũi biển hẹp

  Hóa học & vật liệu

  tờ quảng cáo

  Kỹ thuật chung

  hóa đơn
  hối phiếu
  bill payable
  hối phiếu phải trả
  bill receivable
  hối phiếu sẽ thu
  clean bill
  hối phiếu trơn
  no-nominal bill
  hối phiếu vô danh
  nominal bill
  hối phiếu đích danh
  sight bill
  hối phiếu trả tiền ngay
  usance bill
  hối phiếu có kỳ hạn
  đạo luật
  dư luận
  sự thanh toán

  Kinh tế

  hối phiếu (Bank)
  dự luật
  bill of rights
  dự luật về nhân quyền
  Finance Bill
  dự luật tài chính
  money bill
  dự luật tài chính
  revenue bill
  dự luật thu
  revenue bill
  dự luật về doanh thu
  table a bill
  trình một dự án luật, hoãn thảo luận một dự luật
  table a bill (to..)
  hoãn thảo luận một dự luật
  tax-slash bill
  dự luật giảm thuế
  dự án luật
  draft bill
  dự thảo (dự án) luật
  table a bill
  trình một dự án luật, hoãn thảo luận một dự luật
  table a bill (to..)
  trình một dự án luật
  giấy bạc
  American bill
  giấy bạc Mỹ
  gửi hóa đơn
  hóa đơn
  tờ quảng cáo
  hand bill (handbill)
  tờ quảng cáo phát tay
  show-bill
  tờ quảng cáo (về kịch, hát ...)
  yết thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X