• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====(toán) nhị thức===== =====(sinh học) tên sinh vật học có hai thuật ngữ===== == Từ đi...)
  (thêm phiên âm)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">bai'noumjəl'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +

  13:08, ngày 23 tháng 8 năm 2008

  /bai'noumjəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán) nhị thức
  (sinh học) tên sinh vật học có hai thuật ngữ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nhị thức
  binomial array antenna
  ăng ten giàn nhị thức
  binomial coefficient
  hệ số nhị thức
  binomial curve
  đường nhị thức
  binomial dichotomy
  lưỡng phân nhị thức
  binomial differential
  vi phân nhị thức
  binomial distribution
  phân bố nhị thức
  binomial distribution
  phân phối nhị thức
  binomial distribution
  phân số nhị thức
  binomial equation
  phương trình nhị thức
  binomial expansion
  sự khai triển nhị thức
  binomial expansion
  sự triển khai nhị thức
  binomial formula
  công thức nhị thức
  binomial series
  chuỗi nhị thức
  binomial theorem
  định lý nhị thức
  conjugate binomial surds
  vô tỷ nhị thức liên hợp
  negative binomial distribution
  phân bố nhị thức âm
  Newton's binomial
  nhị thức Newton
  newton's binomial
  nhị thức Newtơn

  Oxford

  N. & adj.

  N.
  An algebraic expression of the sum or thedifference of two terms.
  A two-part name, esp. in taxonomy.
  Adj. consisting of two terms.
  Binomial classification asystem of classification using two terms, the first oneindicating the genus and the second the species. binomialdistribution a frequency distribution of the possible number ofsuccessful outcomes in a given number of trials in each of whichthere is the same probability of success. binomial theorem aformula for finding any power of a binomial without multiplyingat length.
  Binomially adv. [F bin“me or mod.L binomium (asBI-, Gk nomos part, portion)]

  Tham khảo chung