• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: Quần thể sinh vật: Một nhóm động thực vật phát sinh một cách tự nhiên, cùng sống trong một môi trường, có tác động qua lại và phụ thuộc lẫn nh...)
  Hiện nay (12:35, ngày 2 tháng 10 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (them)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Môi trường==
  == Môi trường==
  -
  ==========
  +
  =====An aggregation of different species of organisms living and interacting within the same habitat. =====
  -
  [[Category:Môi trường]]
  +
  [[Thể_loại:Môi trường]]

  Hiện nay

  Môi trường

  An aggregation of different species of organisms living and interacting within the same habitat.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X