• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (06:04, ngày 27 tháng 6 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
   +
  =====/'''<font color="red">baɪ'wikli </font>'''/=====
  - 
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
   
  -
  {{Phiên âm}}
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  Hiện nay

  /baɪ'wikli /

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Một tuần hai lần
  Hai tuần một lần

  Danh từ

  Tạp chí (báo...) ra hai tuần một kỳ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  hai tuần một lần

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hai tuần một kỳ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X