• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thông dụng)
  Hiện nay (14:06, ngày 9 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 7: Dòng 7:
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  =====(Tiếng lóng) Hơi khó chịu; không tốt=====
  =====(Tiếng lóng) Hơi khó chịu; không tốt=====
  -
  ::[[I'm]] [[feeling]] [[a]][[bit]] [[bleh]].
  +
  ::[[I'm]] [[feeling]] [[a]] [[bit]] [[bleh]].
  ::Tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút.
  ::Tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút.

  Hiện nay

  Thông dụng

  Liên từ

  (Tiếng lóng) Một từ được sử dụng trong cuộc đàm thoại để phản ánh sự thờ ơ đến một tình hình chung hoặc đối tượng của cuộc hội thoại

  Tính từ

  (Tiếng lóng) Hơi khó chịu; không tốt
  I'm feeling a bit bleh.
  Tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X