• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====Bản danh sách xanh (Trái phiếu đô thị)===== ''Giải thích VN'': Ấn bản tài chánh hàng ngày liệt kê ...)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  == Kinh tế ==
  +
  == Chứng khoán ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  Dòng 15: Dòng 15:
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=blue%20list blue list] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=blue%20list blue list] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  *[http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=1309 blue list] : www.Saga.vn
   +
  [[Category: Tham khảo chung ]]
   +
  [[Category:Chứng khoán ]]

  11:05, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  Chứng khoán

  Nghĩa chuyên ngành

  Bản danh sách xanh (Trái phiếu đô thị)

  Giải thích VN: Ấn bản tài chánh hàng ngày liệt kê các trái phiếu được đem ra bán bởi khoảng 700 nhà mua bán và các ngân hàng, có mệnh giá hơn 3 tỷ dollar. Bản danh sách xanh phần lớn có nội dung về các dữ kiện thuộc trái phiếu đô thị Với những tin tức về giá hoa lợi và các dữ kiện đúng, bản danh sách xanh là nguồn tin tức đầy đủ để hiểu các hoạt động và khối lượng trong thị trường cấp hai của loại trái phiếu được miễn thuế. Một vài loại trái phiếu công ty do cùng những người buôn bán này đưa ra mua bán cũng được liệt kê trên bản danh sách xanh. Tên đầy đủ của nó là Blue list of Current Municipal Offerings.

  bản tin xanh

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X