• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Thân thể, thể xác===== ::sound in mind and body ::lành mạnh cả tâm hồn l...)
  (đóng góp từ Body tại CĐ Kinhteđóng góp từ Body tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'bodi</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  Dòng 57: Dòng 55:
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====thân trục (cán)=====
  +
  =====thân trục (cán)=====
  -
  =====thùng thân xe=====
  +
  =====thùng thân xe=====
  == Giao thông & vận tải==
  == Giao thông & vận tải==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====khung toa=====
  +
  =====khung toa=====
  -
  =====sườn toa=====
  +
  =====sườn toa=====
  == Ô tô==
  == Ô tô==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====thân=====
  +
  =====thân=====
  ::[[body]] [[assembly]]
  ::[[body]] [[assembly]]
  ::sự lắp ráp thân xe
  ::sự lắp ráp thân xe
  Dòng 117: Dòng 115:
  ::[[valve]] [[body]] [[separator]] [[plate]]
  ::[[valve]] [[body]] [[separator]] [[plate]]
  ::tấm ngăn thân van
  ::tấm ngăn thân van
  -
  =====thân vật thể=====
  +
  =====thân vật thể=====
  -
  =====thùng, thân xe=====
  +
  =====thùng, thân xe=====
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====lớp nền (sơn)=====
  +
  =====lớp nền (sơn)=====
  -
  =====thân khung xe=====
  +
  =====thân khung xe=====
  -
  =====vật (thể)=====
  +
  =====vật (thể)=====
  == Điện lạnh==
  == Điện lạnh==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====thân người=====
  +
  =====thân người=====
  ::[[body]] [[capacitance]]
  ::[[body]] [[capacitance]]
  ::điện dung thân người
  ::điện dung thân người
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cabin=====
  +
  =====cabin=====
  -
  =====hộp=====
  +
  =====hộp=====
  -
  =====khối=====
  +
  =====khối=====
  ::[[block]] [[body]]
  ::[[block]] [[body]]
  ::thân khối
  ::thân khối
  Dòng 165: Dòng 163:
  ::[[water]] [[body]]
  ::[[water]] [[body]]
  ::khối nước
  ::khối nước
  -
  =====khung=====
  +
  =====khung=====
  ::all-aluminum [[body]]
  ::all-aluminum [[body]]
  ::khung nhôm
  ::khung nhôm
  Dòng 194: Dòng 192:
  ::[[throttle]] [[body]]
  ::[[throttle]] [[body]]
  ::khung điều chỉnh van
  ::khung điều chỉnh van
  -
  =====khung xe=====
  +
  =====khung xe=====
  ::[[body]] [[drag]] [[press]]
  ::[[body]] [[drag]] [[press]]
  ::máy dập khung xe
  ::máy dập khung xe
  Dòng 205: Dòng 203:
  ::[[special]] [[body]]
  ::[[special]] [[body]]
  ::khung xe đặc biệt
  ::khung xe đặc biệt
  -
  =====đế=====
  +
  =====đế=====
  -
  =====độ nhớt=====
  +
  =====độ nhớt=====
  -
  =====độ sệt=====
  +
  =====độ sệt=====
  -
  =====giá=====
  +
  =====giá=====
  -
  =====giá đỡ=====
  +
  =====giá đỡ=====
  -
  =====hạt (dầu)=====
  +
  =====hạt (dầu)=====
  -
  =====phần chính=====
  +
  =====phần chính=====
  ::[[interface]] [[body]]
  ::[[interface]] [[body]]
  ::phần chính của giao diện
  ::phần chính của giao diện
  -
  =====sườn=====
  +
  =====sườn=====
  ::[[body]] [[builder]]
  ::[[body]] [[builder]]
  ::thợ khung sườn xe
  ::thợ khung sườn xe
  Dòng 227: Dòng 225:
  ::[[integral]] [[body]] [[and]] [[frame]] [[construction]]
  ::[[integral]] [[body]] [[and]] [[frame]] [[construction]]
  ::cấu trúc tích hợp thân với sườn xe
  ::cấu trúc tích hợp thân với sườn xe
  -
  =====thân bulông=====
  +
  =====thân bulông=====
  ::[[body]] ([[of]]a [[bolt]])
  ::[[body]] ([[of]]a [[bolt]])
  ::thân (bulông)
  ::thân (bulông)
  -
  =====thùng xe=====
  +
  =====thùng xe=====
  ::[[angle]] [[of]] [[body]] [[roll]]
  ::[[angle]] [[of]] [[body]] [[roll]]
  ::góc lăn ngang thùng xe
  ::góc lăn ngang thùng xe
  Dòng 283: Dòng 281:
  ::[[width]] [[over]] [[body]]
  ::[[width]] [[over]] [[body]]
  ::chiều rộng thùng xe
  ::chiều rộng thùng xe
  -
  =====vật=====
  +
  =====vật=====
  -
  =====vật thể=====
  +
  =====vật thể=====
  -
  =====vỏ=====
  +
  =====vỏ=====
  -
  =====vỏ máy=====
  +
  =====vỏ máy=====
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====chất nền=====
  +
  =====chất nền=====
  -
  =====cơ quan=====
  +
  =====cơ quan=====
  ::[[arbitral]] [[body]]
  ::[[arbitral]] [[body]]
  ::cơ quan trọng tài
  ::cơ quan trọng tài
  Dòng 319: Dòng 317:
  ::[[Textiles]] [[Surveillance]] [[Body]]
  ::[[Textiles]] [[Surveillance]] [[Body]]
  ::cơ quan giám thị hàng dệt
  ::cơ quan giám thị hàng dệt
  -
  =====độ đặc=====
  +
  =====độ đặc=====
  -
  =====tổ chức=====
  +
  =====tổ chức=====
  ::[[recognized]] [[professional]] [[body]]
  ::[[recognized]] [[professional]] [[body]]
  ::tổ chức chuyên nghiệp (được công nhận) chính quy
  ::tổ chức chuyên nghiệp (được công nhận) chính quy
  ::[[recognized]] [[professional]] [[body]]
  ::[[recognized]] [[professional]] [[body]]
  ::tổ chức chuyên nghiệp (được công nhận) chính thức
  ::tổ chức chuyên nghiệp (được công nhận) chính thức
  -
  =====vật thể=====
  +
  =====vật thể=====
  === Nguồn khác ===
  === Nguồn khác ===
  Dòng 364: Dòng 362:
  =====-bodied adj. (in comb.) (able-bodied). [OE bodig, of unkn.orig.]=====
  =====-bodied adj. (in comb.) (able-bodied). [OE bodig, of unkn.orig.]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Ô tô]][[Category:Xây dựng]][[Category:Điện lạnh]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ khí & công trình]]
   +
  [[Thể_loại:Giao thông & vận tải]]
   +
  [[Thể_loại:Ô tô]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
   +
  [[Thể_loại:Điện lạnh]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Kinh tế]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]

  09:35, ngày 17 tháng 5 năm 2008

  /'bodi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thân thể, thể xác
  sound in mind and body
  lành mạnh cả tâm hồn lẫn thể xác
  Xác chết, thi thể
  Thân (máy, xe, tàu, cây...)
  the body of a machine
  thân máy
  Nhóm, đoàn, đội, ban, hội đồng
  a legislative body
  hội đồng lập pháp
  the diplomatic body
  đoàn ngoại giao
  a body of cavalry
  đội kỵ binh
  an examining body
  ban chấm thi
  Khối; số lượng lớn; nhiều
  to have a large body of facts to prove one's statements
  có nhiều sự kiện để chứng minh những lời phát biểu của mình
  Con người, người
  a nice body
  (thông tục) một người tốt
  Vật thể
  a solid body
  thể rắn
  a liquid body
  thể lỏng
  heavenly bodies
  thiên thể
  body and soul
  hết lòng hết dạ
  to keep body and soul together
  sống sót, sống cầm chừng
  over my dead body

  Xem dead

  Ngoại động từ

  Tạo nên một hình thể cho (cái gì)

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  thân trục (cán)
  thùng thân xe

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  khung toa
  sườn toa

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  thân
  body assembly
  sự lắp ráp thân xe
  body component
  thành phần thân xe
  body construction
  sự chế tạo thân xe
  body filler
  chất trám thân xe
  body filler
  vật liệu che thân xe
  body hammer
  búa gò thân xe
  body in white
  thân xe sơn lọt màu trắng
  body shell
  thân xe thô
  body stripe
  đường viền thân xe
  distributor body
  thân bộ chia điện
  fabric body
  kết cấu thân xe nhẹ
  half-round body file
  giũa thân hình bán nguyệt
  headlamp body
  vỏ thân đèn đầu
  integral body and frame construction
  cấu trúc tích hợp thân với sườn xe
  monocoque body
  thân xe liền
  spark plug body
  thân bugi
  sparking plug body
  thân bougie
  tilting body
  thân xe tự lật
  unit construction body
  thân xe tự mang
  unitized body
  thân xe thống nhất
  unitized body
  thân xe tổ hợp
  valve body housing
  vỏ thân van (mạch dầu hộp số)
  valve body separator plate
  tấm ngăn thân van
  thân vật thể
  thùng, thân xe

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lớp nền (sơn)
  thân khung xe
  vật (thể)

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  thân người
  body capacitance
  điện dung thân người

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cabin
  hộp
  khối
  block body
  thân khối
  body drag
  sức cản khối (dòng chảy)
  body force
  lực khối
  body of masonry
  khối xây bằng đá
  chimney body
  thân ống khói
  filtering body
  khối (vật liệu) lọc
  mass of body
  khối lượng của vật thể
  rock body
  khối đá khai thác
  sliding body
  khối trượt
  soil body structure
  kết cấu khối (đất)
  swelling of ceramic body
  sự nở của khối gốm
  water body
  khối nước
  khung
  all-aluminum body
  khung nhôm
  all-steel body
  khung thép
  body builder
  thợ khung sườn xe
  body drag press
  máy dập khung xe
  body framing
  sự lắp ráp khung xe
  body jack
  con đội dùng nắn khung
  body of map
  phần trong khung cửa
  body shell
  bộ khung xe
  body shell
  khung xe thô
  car body
  khung xe
  car body framework
  khung thép thùng xe
  frame-built body
  thùng xe dạng khung
  special body
  khung xe đặc biệt
  throttle body
  khung điều chỉnh van
  khung xe
  body drag press
  máy dập khung xe
  body framing
  sự lắp ráp khung xe
  body shell
  bộ khung xe
  body shell
  khung xe thô
  special body
  khung xe đặc biệt
  đế
  độ nhớt
  độ sệt
  giá
  giá đỡ
  hạt (dầu)
  phần chính
  interface body
  phần chính của giao diện
  sườn
  body builder
  thợ khung sườn xe
  bypass body
  lỗ khoan rãnh bên sườn
  integral body and frame construction
  cấu trúc tích hợp thân với sườn xe
  thân bulông
  body (ofa bolt)
  thân (bulông)
  thùng xe
  angle of body roll
  góc lăn ngang thùng xe
  body assembly jig
  bệ gá lắp ráp thùng xe
  body bolt
  bulông thùng xe
  body construction
  sự chế tạo thùng xe
  body design
  thiết kế thùng xe
  body lifting stand
  giá nâng và đỡ thùng xe
  body oscillation
  chấn động của thùng xe
  body oscillation
  dao động của thùng xe
  body shell
  thùng xe dạng ống
  body shop
  phân xưởng thùng xe
  body types
  các kiểu thùng xe
  car body centre of gravity
  trọng tâm thùng xe
  car body framework
  khung thép thùng xe
  car-body assembly jig
  bệ gá lắp ráp thùng xe
  fixed brake lever fastened to the wagon body
  cái hãm cố định treo vào thùng xe
  frame-built body
  thùng xe dạng khung
  insulated body
  thùng xe cách nhiệt
  perishable produce body
  thùng xe chở hàng chóng hỏng
  rear dump body
  thùng xe lật ở phía sau
  refrigerated truck body
  thùng xe tải lạnh
  rock type dump body
  thùng xe lật đổ đá
  side-dump body
  thùng xe lật ở bên
  taak-body
  thùng xe xitec
  truck body
  thùng xe tải
  well of the car body
  thùng xe dạng bụng cá
  width over body
  chiều rộng thùng xe
  vật
  vật thể
  vỏ
  vỏ máy

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chất nền
  cơ quan
  arbitral body
  cơ quan trọng tài
  auxiliary body
  cơ quan phụ thuộc
  central body
  cơ quan trung ương
  consultative body
  cơ quan tư vấn
  financing body
  cơ quan cấp vốn
  local financial body
  cơ quan tài chính địa phương
  policy-making body
  cơ quan hoạch định chính sách
  professional body
  cơ quan chuyên môn
  state insurance body
  cơ quan bảo hiểm nhà nước
  statutory body
  cơ quan pháp định
  Textiles Surveillance Body
  cơ quan giám thị hàng dệt
  độ đặc
  tổ chức
  recognized professional body
  tổ chức chuyên nghiệp (được công nhận) chính quy
  recognized professional body
  tổ chức chuyên nghiệp (được công nhận) chính thức
  vật thể

  Nguồn khác

  • body : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Corpse, cadaver, remains, carcass, Slang stiff: A bodyhas been dragged up from the lake.
  Trunk, torso: They foundthe body, but the arms, legs, and head were missing.
  Mainpart or portion, hull, fuselage: The body of the plane remainedintact, though the wings and superstructure broke away. 4substance, essentials, main part, essence, heart, centre, core:The body of the book is all right, but the index needs work.
  Majority, bulk, main part or portion, mass(es): Under HenryVIII the main body of the people were prosperous.
  Association, league, band, corps, confederation, fraternity,society; committee, council; group, assemblage, assembly,congress, company: It is not within the power of this body todo more than vote on the proposal. 7 richness, substance,firmness, consistency, solidity, thickness, density, fullness,viscosity, fullness: This wine has excellent body. Add a littlecornflour to give the sauce more body.

  Oxford

  N. & v.

  N. (pl. -ies) 1 the physical structure, includingthe bones, flesh, and organs, of a person or an animal, whetherdead or alive.
  The trunk apart from the head and the limbs.3 a the main or central part of a thing (body of the car; bodyof the attack). b the bulk or majority; the aggregate (body ofopinion).
  A a group of persons regarded collectively, esp. ashaving a corporate function (governing body). b (usu. foll. byof) a collection (body of facts).
  A quantity (body of water).6 a piece of matter (heavenly body).
  Colloq. a person.
  Afull or substantial quality of flavour, tone, etc., e.g. inwine, musical sounds, etc.
  V.tr. (-ies, -ied) (usu. foll. byforth) give body or substance to.
  Body-blow a severe setback.body-building the practice of strengthening the body, esp.shaping and enlarging the muscles, by exercise. body-colour anopaque pigment. body language the process of communicatingthrough conscious or unconscious gestures and poses. body-linebowling Cricket persistent fast bowling on the leg sidethreatening the batsman's body. body odour the smell of thehuman body, esp. when unpleasant. body politic the nation orState as a corporate body. body scanner a scanning X-raymachine for taking tomograms of the whole body. body shop aworkshop where repairs to the bodywork of vehicles are carriedout. body stocking a woman's undergarment, usually made ofknitted nylon, which covers the torso. body warmer a sleevelessquilted or padded jacket worn as an outdoor garment. in a bodyall together. keep body and soul together keep alive, esp.barely. over my dead body colloq. entirely without my assent.
  -bodied adj. (in comb.) (able-bodied). [OE bodig, of unkn.orig.]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X