• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa lỗi)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 11: Dòng 9:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  =====chân thành=====
  =====chân thành=====
  Dòng 18: Dòng 16:
  -
  =====có thiện ý=====
  +
  =====có thiện ý=====
  ::[[bona]] [[fide]] [[contract]]
  ::[[bona]] [[fide]] [[contract]]
  ::hợp đồng có thiện ý
  ::hợp đồng có thiện ý
  ::[[bona]] [[fide]] [[purchaser]]
  ::[[bona]] [[fide]] [[purchaser]]
  ::bên mua có thiện ý
  ::bên mua có thiện ý
  -
  =====ngay tình=====
  +
  =====ngay tình=====
  ::[[bona]] [[fide]] [[holder]] [[of]] [[a]] [[bill]] [[of]] [[exchange]]
  ::[[bona]] [[fide]] [[holder]] [[of]] [[a]] [[bill]] [[of]] [[exchange]]
  ::người chấp thủ ngay tình một hối phiếu
  ::người chấp thủ ngay tình một hối phiếu
  -
  =====thành thật=====
  +
  =====thành thật=====
  -
  =====thiện ý=====
  +
  =====thiện ý=====
  ::[[bona]] [[fide]] [[claimant]]
  ::[[bona]] [[fide]] [[claimant]]
  ::nguyên cáo thiện ý
  ::nguyên cáo thiện ý
  Dòng 38: Dòng 36:
  ::bên mua có thiện ý
  ::bên mua có thiện ý
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
   
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=bona%20fide bona fide] : National Weather Service
  +
  =====noun=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  :[[actual]] , [[authentic]] , [[honest]] , [[kosher]] , [[legitimate]] , [[real]] , [[true]] , [[valid]]
   +
  =====adjective=====
   +
  :[[authentic]] , [[authoritative]] , [[card-carrying]] , [[credible]] , [[for real]] , [[genuine]] , [[good-faith]] , [[legitimate]] , [[natural]] , [[official]] , [[original]] , [[pure]] , [[real]] , [[rightful]] , [[straight]] , [[true to life]] , [[unquestionable]] , [[veritable]] , [[with good faith]] , [[actual]] , [[good]] , [[indubitable]] , [[true]] , [[undoubted]]
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  10:48, ngày 23 tháng 1 năm 2009


  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Có thiện ý
  Thành thật, chân thật

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chân thành
  bona fide action
  hành động chân thành


  có thiện ý
  bona fide contract
  hợp đồng có thiện ý
  bona fide purchaser
  bên mua có thiện ý
  ngay tình
  bona fide holder of a bill of exchange
  người chấp thủ ngay tình một hối phiếu
  thành thật
  thiện ý
  bona fide claimant
  nguyên cáo thiện ý
  bona fide contract
  hợp đồng có thiện ý
  bona fide endorsee
  người được ký hậu thiện ý
  bona fide purchaser
  bên mua có thiện ý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X