• Revision as of 16:00, ngày 24 tháng 8 năm 2008 by Smiling face (Thảo luận | đóng góp)

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Có thiện ý
  Thành thật, chân thật

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chân thành
  bona fide action
  hành động chân thành


  có thiện ý
  bona fide contract
  hợp đồng có thiện ý
  bona fide purchaser
  bên mua có thiện ý
  ngay tình
  bona fide holder of a bill of exchange
  người chấp thủ ngay tình một hối phiếu
  thành thật
  thiện ý
  bona fide claimant
  nguyên cáo thiện ý
  bona fide contract
  hợp đồng có thiện ý
  bona fide endorsee
  người được ký hậu thiện ý
  bona fide purchaser
  bên mua có thiện ý

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X