• (Khác biệt giữa các bản)
  (bổ xung)
  (bổ xung)
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  =====hình ảnh nhãn hiệu=====
  =====hình ảnh nhãn hiệu=====
  -
  ===== ấn tượng khách hàng về chất lượng sản phẩm, nó được phát triển qua thời gian dựa vào chiến dịch quảng cáo hợp lý cùng với trải nghiệm trực tiếp của khách hàng(Impression in the consumers' mind of a brand's total personality (real and imaginary qualities and shortcomings). Brand image is developed over time through advertising campaigns with a consistent theme, and is authenticated through the consumers' direct experience)
  +
  ấn tượng khách hàng về chất lượng sản phẩm, nó được phát triển qua thời gian dựa vào chiến dịch quảng cáo hợp lý cùng với trải nghiệm trực tiếp của khách hàng(Impression in the consumers' mind of a brand's total personality (real and imaginary qualities and shortcomings). Brand image is developed over time through advertising campaigns with a consistent theme, and is authenticated through the consumers' direct experience)
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  13:56, ngày 27 tháng 7 năm 2010

  Kinh tế

  hình ảnh nhãn hiệu
  ấn tượng khách hàng về chất lượng sản phẩm, nó được phát triển qua thời gian dựa vào chiến dịch quảng cáo hợp lý cùng với trải nghiệm trực tiếp của khách hàng(Impression in the consumers' mind of a brand's total personality (real and imaginary qualities and shortcomings). Brand image is developed over time through advertising campaigns with a consistent theme, and is authenticated through the consumers' direct experience)
  

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X