• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thêm thành ngữ)
  Dòng 7: Dòng 7:
  =====Cái cầu=====
  =====Cái cầu=====
   +
  ::[[Don't]] [[burn]] [[the]] [[bridge]] [[behind]] [[you]]
   +
  ::Qua cầu rút ván
   +
  =====sống mũi=====
  =====sống mũi=====

  09:15, ngày 12 tháng 10 năm 2011

  /bridӡ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài brit (môn chơi)
  Cái cầu
  Don't burn the bridge behind you
  Qua cầu rút ván
  sống mũi
  Cái ngựa đàn ( viôlông, ghita...)
  (vật lý) cầu
  resistancy bridge
  cầu tần cao
  (hàng hải) đài chỉ huy của thuyền trưởng

  Động từ

  Xây cầu qua (sông...)
  Vắt ngang
  the rainbow bridges the sky
  cầu vồng bắt ngang bầu trời
  Vượt qua, khắc phục
  to bridge over the difficulties
  vượt qua những khó khăn

  Cấu trúc từ

  bridge of gold; golden bridge
  đường rút lui mở ra cho kẻ địch thua trận
  to burn one's bridge
  qua sông phá cầu; cắt hết mọi đường thoát
  Xem burn
  to cross one's bridges when one comes to them
  đến đâu hay đến đó
  much water has flowed under the bridge
  bao nhiêu nước đã trôi qua cầu, bao nhiêu chuyện đã xảy ra và tình hình bây giờ đã thay đổi
  water under the bridge
  nước đã trôi qua cầu, chuyện đã qua và nhắc lại cũng bằng thừa
  to bridge the gap
  lấp cái hố ngăn cách; nối lại quan hệ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (kỹ thuật ) cầu
  suspension bridge
  (kỹ thuật ) cầu treo


  Cơ khí & công trình

  giá hình cổng
  giá hình cổng (máy)

  Hóa học & vật liệu

  liên kết cầu

  Xây dựng

  cầu

  Giải thích EN: A structure that connects two points and carries pedestrian or vehicle traffic over an obstacle such as a body of water, a declivity, or another road.

  Giải thích VN: Một công trình kết nói hai điểm, dùng làm đường cho hành khách và xe cộ đi lại qua một địa điểm khó khăn, ví dụ như là một con sông, một con đường dốc, hoặc ngang qua một con đường khác.

  Y học

  cầu răng
  sanitary bridge
  cầu răng thân vòng
  cầu, cầu nối

  Điện

  cầu (đo)
  cầu điện
  cầu đo điện
  bridge arm
  nhánh cầu đo (điện)

  Kỹ thuật chung

  cái cầu
  cái ngàm
  cái tốc
  cầu đo
  cầu thử nghiệm
  cầu vượt đường sắt
  đê quai
  đường sun điện
  giàn cầu
  middle lane bridge truss
  giàn cầu có đường đi giữa
  bắc cầu
  tấm chắn bảo vệ
  tấm ngăn

  Kinh tế

  đài chỉ huy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X