• Revision as of 19:19, ngày 7 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /brʌnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gánh nặng chủ yếu, sức mạnh chính
  to bear the brunt of an attack
  chịu đựng mũi giùi của cuộc sống

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự va đập
  tải trọng động

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  (full) force, burden, onus, weight, impact; shock, stress,violence, onslaught: As the head of the department was onholiday, I had to take the full brunt of the customers'complaints.

  Oxford

  N.
  The chief or initial impact of an attack, task, etc. (esp.bear the brunt of). [ME: orig. unkn.]

  Tham khảo chung

  • brunt : National Weather Service
  • brunt : amsglossary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X